Etusivu > Ota yhteyttä > Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE – HÄMEEN TAVARATAXI OY:N ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Julkaistu: 21.5.2018
Nimi: Hämeen TavaraTaxi Oy

1. Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot
Rasulankatu 9, 33730 Tampere, Suomi
Puhelin: +358 100 6100
Sähköposti:

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Ville Mäkinen
Yhteystiedot:
Rasulankatu 9, 33730 Tampere, Suomi
Puhelin: +358 100 6100
Sähköposti:

3. Rekisteriasiat

Rekisteriasioista vastaava vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

4. Rekisterin nimi

Hämeen TavaraTaxi Oy:n asiakasrekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Hämeen TavaraTaxi Oy:n (jäljempänä ”TavaraTaxi”) asiakastietojen ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää TavaraTaxi Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietojen käsittely perustuu käsittelyn yleisten edellytysten osalta henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 7 kohtiin.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää TavaraTaxi Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.
TavaraTaxi Oy:llä on oikeus käyttää ja tarvittaessa luovuttaa asiakasrekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena luettelona, asiakasviestinnän toteuttamiseen, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä TavaraTaxi Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse tai rekisterinhoitajalle.

6. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan tiedot:

  • Rekisterinpitäjän oman toiminnan tuloksena
  • Asiakkaan itse syöttäminä TavaraTaxi Oy:n verkkopalveluissa

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Tietoja luovutetaan myös Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen päätymisen vuoksi, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi ottaen huomioon laista, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.